Energetsko certificiranje

Ovlaštena smo tvrtka Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja za provođenje energetskih pregleda i energetsko certificiranje zgrada sa jednostavnim i složenim tehničkim sustavom. Prilikom izdavanja energetskog certifikata, vršimo energetski pregled zgrade te utvrđujemo njena energetska svojstva, a ujedno predlažemo mjere za poboljšanje energetskih svojstava pojedinih dijelova građevine.

Obveza energetskog certificiranja odnosi se na sve novoizgrađene zgrade, za sve postojeće zgrade javne namjene, kao i za sve postojeće zgrade ili njihove samostalne uporabne cjeline koje se prodaju.

Energetsko certificiranje zgrade je skup radnji i postupaka koji se provode u svrhu izdavanja energetskog certifikata. Energetski certifikat je dokument koji predočuje energetska svojstva zgrade. Energetski certifikat sadrži opće podatke o zgradi, energetski razred zgrade, podatke o osobi koja je izdala energetski certifikat, podatke o termo-tehničkim sustavima, klimatske podatke, podatke o potrebnoj energiji za referentne i stvarne klimatske podatke, objašnjenja tehničkih pojmova te popis primijenjenih propisa i normi. Energetski certifikat za postojeće zgrade obvezno sadrži i prijedlog ekonomski opravdanih mjera za poboljšanje energetskih svojstava zgrade koje se temelje na prethodno provedenom energetskom pregledu građevine. Energetski certifikat za nove zgrade sadrži preporuke za korištenje zgrade vezano na ispunjenje bitnog zahtjeva uštede energije i toplinske zaštite i ispunjenje energetskih svojstava zgrade.

Svrha energetskog certifikata je pružanje informacija vlasnicima i korisnicima zgrada o energetskom svojstvu zgrade ili njezine samostalne uporabne cjeline i usporedba zgrada u odnosu na njihova energetska svojstva, učinkovitost njihovih energetskih sustava, te kvalitetu i svojstva ovojnice zgrade.

Cijena izrade energetskog certifikata ovisi o više faktora vezanih uz karakteristike same zgrade koja se certificira. Kako biste utvrdili točnu cijenu za Vašu građevinu možete nam se obratiti putem direktnog upita.

Energetski pregled i certifikat prvi su korak u energetskoj obnovi zgrade te stoga financiranje izrade energetskih certifikata subvencionira i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Više o energetskoj obnovi.

Energetsko certificiranje regulirano je nizom pravilnika:

  • Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (NN 88/17),
  • Pravilnikom o osobama ovlaštenim za energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi (NN 73/15133/15),
  • Pravilnik o kontroli energetskog certifikata zgrade i izvješća o redovitom pregledu sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi(NN 73/15.)

Energetska obnova

Izrada projekata energetske obnove

Energetska obnova objekata je zastupljena sve veći dijelom u našoj državi i investicija na koju se odlučuje sve više vlasnika obiteljskih kuća, stambenih zgrada te ostalih objekata kojima je moguće poboljšati energetsku učinkovitost te ostvariti energetske uštede na postojećim zgradama. To je i jedini mogući način za sustavno smanjenje potrošnje energije postojećih objekata koje imaju loša energetska svojstva. Projekti energetske obnove vraćaju uložene investicije kroz uštede u energiji, s dodatnom prednošću povećanju kvalitete života i udobnosti boravka u zgradama te povećanja vrijednosti nekretnine na tržištu.

Obnovom po načelima energetske učinkovitosti građani mogu ostvariti znatne uštede na režijama te osigurati kvalitetnije uvjete stanovanja. Energetski učinkovite kuće pružaju veći standard stanovanja, a njihova je cijena na tržištu nekretnina veća od onih kuća koje nemaju ta svojstva.

Pod pojmom energetska obnova podrazumijeva se povećanje toplinske zaštite vanjske ovojnice zgrade, zamjena vanjskih prozora i vrata te zamjena ili unaprjeđenje sustava grijanja/hlađenja, ali i mjere korištenja obnovljivih izvora energije. Odabir mjera ovisi o energetskom stanju i vrsti zgrade, načinu njenog korištenja te o lokaciji, a idealno je primijeniti više mjera kako bi se osigurao njihov sinergijski učinak i značajnije smanjenje potrošnje energije.

Kao ovlašteni projektanti izrađujemo glavni projekt koji u pravilu uključuje snimak postojećeg stanja, nacrte novog stanja, detalje, troškovnik i proračun energetskog svojstva zgrade. Nakon izrade projektne dokumentacije, svojim klijentima nudimo i vodstvo kroz cjelokupni postupak energetske obnove te stručnu pomoć u pripremi dokumentacije za prijavu na natječaje i javne pozive fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

  • Zakon o energetskoj učinkovitosti (NN 127/14.)
  • Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 128/1570/18., 73/18.)